PABATID SA PUBLIKO

Ang pagpaparehistro sa Philippine Identification System (PhilSys) ay HINDI PA BUKAS SA PUBLIKO.

Ang pilot testing na sinimulan noong ika-2 ng Setyembre, 2019 ay isinagawa upang masigurong maayos at gumagana ang sistema sa pagrerehistro at upang matiyak ang seguridad ng impormasyong ilalagay sa PhilSys. Inilaan ang pilot testing sa piling DSWD beneficiaries at ilang empleyado ng PSA.

Ang opisyal na simula ng pangmalawakang pagrerehistro ay sa kalagitnaan ng 2020.

Para sa karagdagan impormasyong at opisyal na mga anunsyo tungkol sa PhilSys, bisitahin lamang ang PhilSys website psa.gov.ph/philsys at ang PhilSys Facebook page facebook.com/PSAPhilSysOfficial.