LIBRE ANG PAGKUHA NG CRS APPOINTMENT SLIP

Walang kailangan na bayaran para makakuha ng appointment o slot sa pag-request ng civil registry documents at certifications sa lahat ng Civil Registry System (CRS) Outlets sa buong bansa.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CRS Appointment System, maaaring tumawag sa sumusunod na mga numero ng telepono:

(02) 8461-05000 loc. 702
(02) 8461-05000 loc. 703

Para makakuha ng CRS Online Appointment Slip, sundin lamang ang mga sumusunod:
1. Pumunta sa appointment.psa.gov.ph.
2. I-click ang Civil Registration Service (CRS) Appointment System.
3. Basahin at sumang-ayon sa Privacy Notice.
4. Basahin ang mga "Important Reminders" at i-click ang "Next".
5. Piliinj ang Region, City, at CRS Outlet kung saan nais magpa-appointment.
6. Punan ang mga hinihinging impormasyon, sumang-ayon sa "Disclaimer" at i-click ang "Next".
7. Ilagay ang 6-digit OTP verification code na matatanggap mula sa ginamit na email address at i-click ang "Verify".
8. Punan ang mga impormasyon patungkol sa ire-request na civil registry document. I-click ang "Next".
9. Piliin ang araw at oras ng appointment.
10. I-confirm ang Appointment Details at i-print o i-save ang CRS Appointment Slip mula sa browser o sa matatanggap sa email address.

Maraming Salamat.